ZAKRES DZIAŁALNOŚCI I NAZWA

Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą posługują się w relacjach

z otoczeniem biznesowym nazwą przedsiębiorstwa, która powinna zawierać imię
i nazwisko osoby ją prowadzącej. Dla łatwiejszej identyfikacji przedsiębiorstwa warto
w nazwie umieścić informację o profilu działalności lub nazwę, która pozwoli odnaleźć Państwa przedsiębiorstwo, spośród kilkudziesięciu innych, prowadzonych na przykład przez Janów Nowaków.

Wybierając nazwę przedsiębiorstwa proszę pamiętać o tym, aby nie zawierała ona egzotycznych słów, i tym samym nie naruszała przepisów ustawy o języku polskim.

Powszechnie stosowaną formą w nazwach własnych małych przedsiębiorstw jest użycie określeń typu: "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe" , "Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe" , "Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe".

Z jednej strony określają one profil przedsiębiorstwa z drugiej pozwalają później stosować odpowiednie skróty takie jak np.: P.U.H, P.P.H., P.P.U.H.

Można też używać bardziej precyzyjnych określeń typu: "Usługi Krawieckie" czy "Przedsiębiorstwo Budowlane i Remontowe".

Ważną kwestią jest wybór obszaru działalności przedsiębiorstwa. Praktyka gospodarcza wykazuje, że ograniczenie się na początku do wąskiego zakresu działalności może
w przyszłości przysporzyć dodatkowych problemów i kosztów. Od razu należy zastanowić się, co można jeszcze robić w ramach prowadzonej działalności nawet, jeśli nie będzie to na początek Państwa główne zajęcie.

W zgłoszeniu do ewidencji należy podać przedmiot działalności gospodarczej. Sporym ułatwieniem w odpowiednim określaniu przedmiotu działalności gospodarczej jest katalog Polskiej Klasyfikacji Działalności  (patrz: Polska Klasyfikacja Działalności (PKD)), który zawiera pełen zbiór rodzajów działalności gospodarczej, razem z oznaczeniami numerowymi. Znajomość tego oznaczenia, (np. symbol 24.12.Z oznacza produkcję barwników i pigmentów), potrzebna jest do prawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego w Urzędzie Statystycznym i przyda się w Urzędzie Skarbowym.

Proszę pamiętać jednak o tym, że błędem jest zbyt ogólne określenie przedmiotu działalności np. "wszelka działalność gospodarcza nie objęta koncesjonowaniem". Poza tym warto pamiętać, że pewne rodzaje działalności objęte są nie tylko koncesjonowaniem, ale również zezwoleniami, których uzyskanie regulują przepisy odrębnych ustaw.

 

Są również obszary działalności gospodarczej, które z klucza objęte są podatkiem VAT,
a zatem nie będziecie Państwo mogli skorzystać z przysługującego najmniejszym przedsiębiorcom prawa do zwolnienia z podatku VAT (więcej informacji na ten temat zamieszczamy w kolejnych rozdziałach tego przewodnika).