URZĄD GMINY - WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

  • Print

Jeżeli wybrali już Państwo dla siebie formę indywidualnej działalności gospodarczej, to można skorzystać z pewnych ułatwień przy jej rejestrowaniu. Podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne wymaga tylko zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, nie potrzeba jej zgłaszać sądu rejestrowego.

Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Poraj. Jeśli więc zamierzacie Państwo zarejestrować swoją działalność gospodarczą jako indywidualny przedsiębiorca powinniście udać się do Urzędu Gminy, gdzie będziecie musieć wypełnić formularz zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej.

Formularz zawiera następujące informacje:

1.    imię i nazwisko

2.    nazwę, pod którą zamierzacie Państwo wykonywać działalność gospodarczą,

3.    miejsce prowadzenia działalności (miejscowość) i adres,

4.    określenie przedmiotu wykonywanej działalności,

5.    określenie daty rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Do takiego zgłoszenia można (ale nie jest to wymagane) dołączyć dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności czy umowę dzierżawy lub najmu) do lokalu lub nieruchomości, w których planowane jest wykonywanie działalności gospodarczej. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 100,00 złotych. Zgodnie
z przepisami zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydaje się nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W praktyce można je uzyskać już tego samego dnia, w którym zgłosili się Państwo się do wpisu w urzędzie.

Urząd Gminy w Poraju

ul. Jasna 21

42-360 Poraj

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel.(034) 314-52-51

fax.(034) 314-50-06

NIP URZĘDU: 577-10-21-735

REGON URZĘDU: 000545194

NR KONTA BANKOWEGO:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

52 1930 1321 2004 0001 3000 0009