BANK – OTWARCIE RACHUNKU

Jeżeli podjęliście Państwo decyzję o prowadzeniu działalności gospodarczej na własny rachunek, musicie tez pamiętać o obowiązku posiadania firmowego rachunku bankowego, za pośrednictwem którego dokonywane będą płatności m.in. na rzecz Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu Urząd Skarbowy i ZUS mają ułatwioną kontrolę poczynań przedsiębiorców a jednocześnie mogą, znając jego numer, dokonać przymusowej egzekucji należności. Należy pamiętać, że obowiązkowe jest nie tylko założenie konta firmowego, ale także powiadomienie odpowiednich organów o wszelkich zmianach dotyczących rachunku bankowego Waszego przedsiębiorstwa w terminie najdalej 14 dni od daty ich powstania.

Większość banków wymaga dołączenia do wniosku o otwarcie rachunku różnych dokumentów w tym kopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o nadaniu numeru REGON i numeru NIP. Otwarcie rachunku bankowego następuje zazwyczaj 1-2 dni po podpisaniu umowy z bankiem.

 

Wybór banku pozostaje w Państwa gestii. W ostatnich latach wiele banków wprowadziło specjalne pakiety usług dla małych i średnich firm. Warto zapoznać się z możliwie najszerszą ofertą banków, zwracając przede wszystkim uwagę na dostępność sieci bankowej, zakres oferowanych usług oraz wysokość pobieranych opłat i prowizji. Jeśli dysponujecie dostępem do Internetu (niekoniecznie przez stałe łącze) rozważcie możliwość otwarcia rachunku firmowego w banku oferującym dostęp do konta za pośrednictwem kanałów elektronicznych. Praktyka pokazuje, że takie rozwiązanie pozwala efektywnie oszczędzać czas, a także znacznie zmniejszyć koszty usług bankowych.