URZĄD SKARBOWY- NADANIE NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ

Kolejnym krokiem jest zawiadomienie właściwego urzędu skarbowego o rozpoczęciu działalności gospodarczej. Wiąże się to z koniecznością rejestracji przedsiębiorcy dla celów podatkowych (m.in. podatku od towarów i usług, jeżeli przedsiębiorca będzie płatnikiem VAT). Indywidualny przedsiębiorca, dla celów podatkowych związanych

z prowadzoną działalnością posługuje się tym samym numerem NIP, jaki został mu nadany jako osobie fizycznej. Zwykle o numer NIP ubiegamy się wraz z uzyskaniem pierwszego wynagrodzenia za prace na etacie lub umowy zlecenia. Nawet gdy posiada się już NIP masz obowiązek zgłosić urzędowi skarbowemu fakt rozpoczęcia działalności gospodarczej. Rejestracja podatkowa trwa zazwyczaj ok. 1 miesiąca od dnia złożenia wszystkich wymaganych przez Urząd Skarbowy dokumentów.

W tym celu należy wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni formularz - NIP-1 wraz z wymaganymi dokumentami:

·         kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

·         kopią zaświadczenia o nadaniu numeru REGON,

·         kopią dokumentów dotyczących otwarcia rachunku bankowego.

Jeśli działalność gospodarcza prowadzona będzie poza miejscem zamieszkania (zameldowania), należy też dostarczyć do Urzędu Skarbowego dokument potwierdzający tytuł prawny (np. akt własności czy umowę najmu) do lokalu lub nieruchomości,
w których ma być ona wykonywana.

 Złożenie formularza jest nieodpłatne. Formularz NIP-1 składa się we właściwym Urzędzie Skarbowym, do którego rejonowo przypisany jest adres, pod którym będzie prowadzona działalność gospodarcza. Jeżeli prowadzona będzie w miejscu zamieszkania (zameldowania) wówczas właściwym Urzędem Skarbowym jest ten, w którym do tej pory rozliczali się Państwo się co roku z podatku dochodowego od osób fizycznych.

 Od momentu poinformowania urzędu skarbowego o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, jest obowiązek podawać numer NIP na wszelkich dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych.

Urząd Skarbowy w Myszkowie

42-300 Myszków

ul. Pułaskiego 68

Centrala: 34 315-15-00

fax: 34 313-18-49

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.