Księga przychodów i rozchodów

W przypadku, gdy nie wskażą Państwo innej formy niż opodatkowanie na zasadach ogólnych zobowiązani jesteście do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jeżeli będziecie rozliczać się na zasadach ogólnych i prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, to jest obowiązek zawiadomić o jej prowadzeniu właściwy dla miejsca prowadzenia działalności Urząd Skarbowy. Obowiązek informowania Urzędu Skarbowego spoczywa na Państwu także wtedy, gdy w Waszym imieniu księgę przychodów i rozchodów prowadzi biuro rachunkowe. Należy wtedy poinformować Urząd Skarbowy o nazwie i adresie biura, a także o miejscu prowadzenia księgi i dokumentacji związanej z jej prowadzeniem.

 

 Należy pamiętać, że opodatkowanie na zasadach ogólnych oparte o księgę przychodów
i rozchodów jest formą podstawową i jeśli w czasie zgłaszania naszej działalności nie złożymy do naczelnika Urzędu Skarbowego wniosku o opodatkowanie w innej formie, automatycznie zostaniemy opodatkowani na zasadach ogólnych. W opodatkowaniu na zasadach ogólnych podatek oblicza się od dochodu, który uzyskuje się przez odjęcie poniesionych kosztów od uzyskanych przychodów.