Ryczałt ewidencjonowany

  • Print

To forma uproszczonej ewidencji podatkowej, gdzie ujmuje się tylko przychód osiągany przez przedsiębiorstwo. Na podstawie tego przychodu oblicza się należną zaliczkę na podatek dochodowy bez potrącania kosztów. Z takiej formy mogą korzystać tylko podatnicy, których przychód nie przekracza rocznie 250 000 Euro zaś stawki ryczałtu wynoszą w zależności od prowadzonej działalności odpowiednio: 20 procent (wolne zawody); 17 i 8,5 procent (usługi); 5,5 (produkcja i budownictwo) i 3 procent (handel

i gastronomia z wyjątkiem sprzedaży alkoholu powyżej 1,5 procenta). Szczegółowy zakres działalności objęty tą formą opodatkowania określa rozdział 2 ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Ustawodawca poszedł w 2003 roku na rękę drobnym przedsiębiorcom korzystającym
z tej formy rozliczeń zdejmując z nich obowiązek płacenia zryczałtowanego podatku
w cyklu miesięcznym i zastąpił go możliwością rozliczania się z Urzędem Skarbowym raz na kwartał. Aby z tego przywileju skorzystać trzeba w roku podatkowym uzyskać jako przedsiębiorca przychód mniejszy niż 250 tys. Euro.