Podatek VAT

Bardzo ważną decyzją, którą trzeba podjąć jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, jest to czy będzie się podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), czy też zamierza się skorzystać ze zwolnienia od tego podatku. O swojej decyzji trzeba poinformować urząd skarbowy składając bądź zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (formularz VAT-R), bądź pisemne oświadczenie o wyborze zwolnienia od podatku VAT (formularz VAT-6). Jeżeli nie dokona się zgłoszenia rejestracyjnego, to staniecie się Państwo automatycznie płatnikiem tego podatku, lecz nie będziecie mogli pomniejszyć swojego zobowiązania w zakresie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupach dokonanych przed dniem zgłoszenia.

 Ponieważ rozpoczynając działalność gospodarcza najczęściej nie wie się jakie będą przychody i koszty, a wystawianie faktur VAT wymaga trochę wprawy, dobrze na początek wystąpić o zwolnienie twojej działalności z konieczności naliczania
i odprowadzania tego podatku. Ten wybór spowoduje, że za wykonywane usługi będą wystawiane faktury bez VAT-u, a w koszty wliczone zakupione towary i usługi
w wartościach brutto. Takie rozwiązanie pozwala ominąć wiele raf w kontaktach początkującego przedsiębiorcy z Urzędem Skarbowym. Poza tym płatnikiem podatku VAT stać się można zawsze, lecz jeżeli wybiera się tę formę rozliczania nie można już wrócić do poprzedniej - czyli zwolnienia z podatku VAT.

 Pewnym ograniczeniem dla zwolenników płacenia podatku VAT jest zapis określający, że jeśli w danym roku podatkowym (od stycznia do grudnia) w którymś z miesięcy wartość sprzedaży (czyli suma wystawionych faktur) przekroczy ustaloną przez ministra finansów równowartość 10 000 Euro, automatycznie zobowiązanym się jest do zarejestrowania się jako podatnik VAT. Jeśli decydujecie się np. rozpocząć działalność gospodarczą zwolnioną z podatku VAT w listopadzie to maksymalna wartość sprzedaży uprawniająca do zachowania obecnego statusu nie może przekroczyć 6816,67 zł - (określoną przez Ministerstwo Finansów równowartość 10000 Euro, czyli 40 900 zł dzielimy przez 12 miesięcy, a następnie uzyskaną kwotę mnożymy przez liczbę pozostałych do końca roku miesięcy).

 Należy pamiętać, że ze zwolnienia z podatku VAT nie można skorzystać, gdy w zakresie działalności znajdzie się:

·         handel wyrobami z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali,

·         sprzedaż niektórych wyrobów objętych podatkiem akcyzowym,

·         usługi prawnicze,

·         doradztwo i rzeczoznawstwo,

·         usługi jubilerskie,

·         działalność polegająca na imporcie towarów i usług.

Jeśli od razu zdecydujecie się na bycie płatnikiem VAT, poza wypełnieniem formularza VAT-R będziecie musieć uiścić opłatę skarbową w wysokości 152 zł. W praktyce oznacza to także dodatkową pracę biurową związaną m.in. ze starannym wypełnianiem faktur (niezbędna będzie dodatkowa wiedza na temat stawek VAT przypisanych towarom
i usługom), koniecznością składania co miesiąc w Urzędzie Skarbowym dodatkowej deklaracji VAT-7  oraz terminowym płaceniem należnego podatku VAT.

 Na szczęście podobnie jak w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego ustawodawca poszedł na rękę drobnym przedsiębiorcom (czyli tzw. małym podatnikom) umożliwiając rozliczanie się z podatku VAT w cyklu kwartalnym.

W rozumieniu ustawodawcy małym podatnikiem jest każda firma, której wartość sprzedaży towarów nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedaży, kwoty 800 000 euro, a w przypadku firm, których przychody wynikają z pobieranych prowizji przekroczy kwoty odpowiadającej 30 000 euro. Do rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym wykorzystuje się wówczas formularz VAT-7K

 Aby kwartalnie rozliczać się z fiskusem należy pisemnie powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca kwartału poprzedzającego kwartał, za który po raz pierwszy będzie składana deklaracja kwartalna. Jeżeli więc chcecie Państwo składać deklaracje kwartalne, np. od stycznia 2004 informacja o zmianie sposobu rozliczania podatku VAT powinna zostać przekazana do naczelnika urzędu skarbowego do 31 grudnia 2003 r.