SZYLD

W toku zakładania przedsiębiorstwa powinniście pomyśleć także o szyldzie. Zgodnie z art. 11 ust. 1 Prawa działalności gospodarczej główny zakład, oddział oraz inne stałe miejsce wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej powinny być oznaczone na zewnątrz. To oznaczenie (czyli po prostu szyld) powinno zawierać:

·         oznaczenie przedsiębiorcy (czyli w przypadku osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność gospodarczą),

·         zwięzłe określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

 

Należy pamiętać, że za niedopełnienie tego obowiązku można zostać ukaranym grzywną. Jednocześnie trzeba wiedzieć, że umieszczenie szyldu, tablicy informacyjnej lub reklamowej na terenie posesji lub nieruchomości, która nie jest Państwa wyłączną własnością (np. budynek komunalny lub klatka schodowa w budynku spółdzielczym) wymaga pisemnej zgody zarządcy nieruchomości. Wiąże się to też zwykle z koniecznością wnoszenia stosownych opłat.