ZGŁOSZENIE DO UBEZPIECZENIA

Zgłoszenie do ubezpieczenia, składanie wszystkich obowiązujących deklaracji i raportów oraz pobieranie i odprowadzanie do ZUS składek dokonuje zawsze płatnik, czyli

w wypadku działalności gospodarczej osoba ją prowadząca.

 Jako prowadzący działalność gospodarczą będziecie Państwo płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne od siebie oraz zatrudnionych pracowników. Dlatego też zaraz po rozpoczęciu tej działalności macie obowiązek zarejestrować się jako płatnik tych składek. Ponadto musicie zgłosić do ubezpieczeń społecznych siebie i ewentualnie inne osoby (pracownicy), dla których będziecie płatnikami składek.

Płatnik składek ma obowiązek dokonania zgłoszenia do ZUS siebie, jako płatnika
w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowego osób prowadzących działalność (czyli od daty rozpoczęcia działalności, którą podaliście
w formularzu NIP-1).

 Jako płatnik składek każdy ma obowiązek dokonać zgłoszenia w jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (siedziby przedsiębiorstwa). Dokonując zgłoszenia można korzystać wyłącznie z oryginalnych formularzy dostępnych w placówkach ZUS lub wypełnić elektroniczne formularze dostępne w aktualnej wersji programu Płatnik. Podejmując działalność gospodarczą na własny rachunek należy wypełnić i złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych następujące formularze:

·         ZUS ZFA - zgłoszenie lub zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej,

·         ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń lub zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej,

·         ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/ zgłoszenie zmiany danych,

Wypełnione formularze trzeba osobiście dostarczyć do właściwego dla ciebie oddziału lub inspektoratu ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Inspektorat w Myszkowie

42-300 Myszków

ul. Sikorskiego 57

tel.: (34) 313-45-30 do 33

 

fax.: (34) 313-45-30