Działalność handlowa

1.    hurtowa i detaliczna sprzedaż alkoholi

2.    obrót zwierzyną żywą i półtuszami oraz sprzedaż imprez turystycznych obejmujących polowania

3.    handel nawozami

4.    obrót towarami o znaczeniu strategicznym

5.    prowadzenie składu celnego

6.    prowadzenie przedsiębiorstwa składowego

7.    prowadzenie giełdy towarowej oraz działalność maklerska na giełdzie towarowej

 

8.    prowadzenie działalności ubezpieczeniowej