Działalność edukacyjna

1.    prowadzenie szkoły i placówki publicznej przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego

2.    założenie i prowadzenie uczelni niepaństwowej

3.    założenie i prowadzenie niepaństwowej szkoły zawodowej

4.    nauka jazdy i szkolenia kierowców oraz badania psychofizyczne kierowców

 

5.    działalność w zakresie sportu profesjonalnego