Usługi finansowe

1.    prowadzenie działalności ubezpieczeniowej

2.    wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego

3.    działalność w zakresie obrotu publicznego papierami wartościowymi

4.    utworzenie i prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych i funduszu inwestycyjnego

5.    utworzenie i prowadzenie towarzystwa emerytalnego i funduszu emerytalnego

6.    utworzenie i prowadzenie działalności przez bank niepaństwowy

 

7.    prowadzenie działalności kantorowej